Voor de inhaalslag zijn 22 soorten dagvlinders geselecteerd. Het gaat hierbij om beschermde soorten, maar niet altijd om de meest zeldzame soorten. Opvallende afwezigen zijn bijvoorbeeld kleine heivlinder en veenbesblauwtje.