Uit de artikelen in dit nummer van vlinders is wel duidelijk geworden dat er veel werk is verricht voor de inhaalslag. Maar er moet nog veel gebeuren en vrijwilligers kunnen daar uitstekend aan bijdragen door het adopteren van een of meer kilometerhokken. Het zijn korte concrete projecten, waarbij het maar om een of enkele goed herkenbare soorten gaat. U krijgt prima tips met kaartjes en al, waarmee u in prachtige gebieden komt. Ook mensen die nog niet zoveel vlinderkennis hebben kunnen meewerken aan de inhaalslag. De soorten zijn goed herkenbaar en bij opgave krijgt men ook informatie over de herkenning van de soort.