De kleine parelmoervlinder, bekend uit de duinen, komt in het binnenland hooguit als zwerver voor; stabiele populaties zijn daar nagenoeg uitgestorven. Verbaasd waren dan ook Kars Veling en Annette van Berkel toen zij in september 1995 in Twente 21 kleine parelmoervlinders ontdekten op een cirkelvormig, nog niet omgeploegd stuk akkerland. De waardplant van de rups, het akkerviooltje, was ruimschoots aanwezig. Zij vermoedden dat het hier niet zomaar om wat zwervers ging. Enkele waarnemingen mijnerzijds (twaalf exemplaren op 17 augustus 1996 en twee op 19 oktober 1997) bevestigden dit vermoeden. Hoogstwaarschijnlijk was hier een (blijvende) vestiging van de kleine parelmoervlinder.