De Galgenberg op de Noordwest-Veluwe is één van de 362 algemene telroutes in het kader van het Landelijk Meetnet Vlinders in Nederland. Op 28 maart 1990 werd met behulp van Chris van Swaaij van De Vlinderstichting een route uitgezet in de omgeving van Harderwijk. Vanaf het begin hebben beide auteurs deze route gelopen. Dat is al meer dan twaalfeneenhalf jaar: een koperen jubileum dus.