De eerste aflevering van de nieuwe serie over nachtvlinders is gereserveerd voor de zwartvlekwinteruil (Conistra rubiginosa). Deze nachtvlinder lijkt steeds verder naar het noorden op te rukken in Nederland (Vis, 2005). Ook op de zuidelijke Veluwe is de soort inmiddels waargenomen. Zo werd in 2003 een exemplaar in Ede gezien en in 2004 een exemplaar in Wageningen. In de literatuur wordt aangegeven dat Prunus-soorten, zoals sleedoorn (Prunus spinosa), de voorkeur genieten als waardplant (Ebert & Steiner, 1997).