In de Gelderse Poort ten oosten van Nijmegen is op 27 juli 2004 de bedreigde sleedoornpage ( Thecla betulae) herontdekt. Gericht onderzoek in 2005 heeft de aanwezigheid van de soort in twee natuurgebieden aan het licht gebracht: op een oude vindplaats binnendijks (de Groenlanden) en voor het eerst in het buitendijks gelegen natuurontwikkelingsgebied Millingerwaard. In dit artikel worden de resultaten van het onderzoek toegelicht. Speciale aandacht zal uitgaan naar de relatie tussen het voorkomen van deze soort en twee belangrijke processen in het rivierengebied, namelijk begrazing en overstroming.