Door het verdwijnen van kleinschalige landbouw komt de sleedoornpage tegenwoordig bijna alleen nog in stedelijk gebied voor. Onder andere langs de randen van de Veluwe, Langs de noordelijke rand was nog niet gericht gezocht naar eitjes. Yvonne de Jong zocht en telde eitjes, deed onderzoek naar de habitatvoorkeur en stelde een beheeradvies op. De vraag is of de gevonden populatie(s) in verbinding staan met elkaar en hoe de sleedoornpage geholpen kan worden om haar populaties met elkaar te verbinden of die verbinding te versterken. De sleedoornpage is in Nederland bedreigd en gaat de laatste decennia bovendien achteruit. Het leefgebied bestond voornamelijk uit houtwallen met sleedoorns en bosranden, maar sinds kleinschalige landbouw en daarmee de houtwallen vrijwel zijn verdwenen, is de soort steeds meer naar de stad getrokken. Het is nu de enige Rode Lijst-soort die niet in natuurgebieden voorkomt, maar vooral in de stad.