De Millingerwaard is een uiterwaard van 700 ha langs de rivier de Waal tussen Kekerdom en Millingen aan de Rijn. Het gebied was voorheen in gebruik als boerenland en steenfabriekterrein. In de jaren negentig is men hier begonnen met natuurontwikkeling, waarvoor op veel plaatsen rivierklei is afgegraven en afgevoerd. Hierdoor zijn vaak ondiepe plassen ontstaan, waardoor het gebied erg aantrekkelijk is geworden voor veel soorten libellen. In de Gelderse Poort, waar het gebied deel van uitmaakt, loopt een reeks natuurontwikkelingsprojecten die een natuurlijk rivierenlandschap laten terugkeren. In de Millingerwaard legt Staatsbosbeheer het oude patroon van nevengeulen en stroomruggen opnieuw bloot. Het is een gevarieerd natuurgebied met graslanden, ruigten, struwelen en bosjes geworden. Verder is er een enorme planten- en dierenrijkdom te ontdekken. Grote kuddes gallowayrunderen en konikpaarden struinen door het gebied. In de ooibossen en moerassen zwemmen bevers en er huizen tientallen reeën. Je mag in het gebied overal lopen, dus je hoeft niet op het pad te blijven.