Aangestoken door de tuin vlindertelling van De Vlinderstichting op 1 en 2 augustus 2009 heb ik vorige zomer in mijn woonplaats Haren (Gr) extra op vlinders gelet in de hoop iets over hun voorkeuren en gedrag te weten te komen. Zo wilde ik graag weten of de aantallen aanwezige vlinders over de dag een ritme vertonen, hoe de samenstelling van de vlinderpopulatie verandert over de tijd en tenslotte iets over de samenstelling van de vlinderpopulatie op verschillende soorten bloemen. In dit verhaal beperk ik mij tot de talrijkste soorten: distelvlinder, kleine vos, dagpauwoog, atalanta en groot koolwitje.