De hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica) is een van de minst bekende en meest zeldzame soorten libellen van Noordwest-Europa. De soort is tegelijkertijd een van de meest karakteristieke voorbeeldsoorten voor levend hoogveen. Met de afname van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van hoogveen in Europa, is ook de hoogveenglanslibel achteruitgegaan. In Nederland zijn momenteel slechts enkele populaties bekend. Reden genoeg om de bescherming van de hoogveenglanslibel ter hand te nemen. Door het Ministerie van LNV is dat opgepakt door de publicatie van een soortbeschermingsplan. 2010 is het laatste jaar in de looptijd van het plan. Wat is er allemaal gebeurd? En zijn we nu klaar met de bescherming van deze bijzondere soort? In deze bijdrage een terugblik op de werkzaamheden in het kader van het beschermingsplan en een kennismaking met de hoogveenglanslibel zelf.