In 2008 was het 25 jaar geleden dat De Vlinderstichting werd opgericht. Twee jaar na de oprichting werd voor het eerst een tijdschrift uitgebracht. Dat is dit jaar dus 25 jaar geleden. Het tijdschrift verscheen ergens in 1986 voor de eerste keer – de precieze datum is niet te vinden. Het was de opvolger van de nieuwsbrief van het Landelijk Dagvlinder Projekt. Inhoudelijk kwam het vanaf het begin overeen met wat u gewend bent: een bonte verzameling artikelen over onderzoek, over projecten van De Vlinderstichting, over het fotograferen van vlinders, boekbesprekingen en wat dies meer zij. Als je de oude tijdschriften doorbladert, zie je dat sommige onderwerpen met enige regelmaat terugkeren.