"De vlinderdiversiteit staat onder grote druk, al vele jaren. Ondanks de activiteiten van De Vlinderstichting en ondanks de inspanningen van velen, met name de terreinbeheerders, dreigen er echt soorten uit ons land te verdwijnen. Als er niets extra wordt gedaan zijn we over tien jaar twaalf soorten dagvlinders kwijt! Dat mogen we niet laten gebeuren", zegt Theo Verstrael, directeur van De Vlinderstichting.