Het Drentse Doldersummerveld is door De Vlinderstichting uitgeroepen tot vlinderreservaat. In het gebied komen zeldzame vlinders voor en de beheerder, Stichting Het Drentse Landschap, houdt in het beheer nadrukkelijk rekening met de eisen die vlinders stellen. Op zaterdag 28 augustus is het reservaat officieel geopend. Na een welkomstwoord door Eric van der Bildt, directeur Stichting Het Drentse Landschap kreeg Theo Verstrael van De Vlinderstichting het woord. Hij benadrukte dat de status van vlinderreservaat niet alleen te maken heeft met de aanwezige vlinders, maar juist ook met de inspanningen die de beheerders doen om het de vlinders naar de zin te maken. Hoewel het Drentse Landschap natuurlijk met allerlei soorten rekening houdt, hebben de vlinders wel een duidelijke plaats in het beheer. Door kleinschalige plagwerkzaamheden voor gentiaanblauwtje en kommavlinder bijvoorbeeld. Na de korte toespraakjes was het moment aangebroken om de officiële openingshandeling te verrichten. Tineke Witteveen, voorzitter van het overlegorgaan Drents Friese Wold, onthulde samen met Theo Verstrael een informatiepaneel dat speciaal voor dit vlinderreservaat was gemaakt.