De duinparelmoervlinder is de laatste decennia binnen zijn Nederlandse verspreidingsgebied steeds zeldzamer geworden en staat vermeld als 'bedreigd' op de Rode Lijst. De huidige populaties vinden we hoofdzakelijk in de Hollandse duinen en op de Waddeneilanden (Bos et al, 2006). In de periode 2006-2010 heb ik intensief de Amelander duinen bekeken op het voorkomen van dagvlinders, waaronder de duinparelmoervlinder. Tot 2010 waren mijn ontmoetingen met de duinparelmoervlinder op één hand te tellen. In 2007 en 2008 zag ik er zelfs geen enkele op het eiland. Deze vrij mobiele vlinder is dan ook lastig te traceren in de reliëf- en structuurrijke duinen en struwelen, maar je mag wel aannemen dat de vlinder zich op Ameland alleen lokaal en in kleine aantallen nog weet te handhaven. In 2010 werden op Ameland in tegenstelling tot de afgelopen vijfjaren juist hoge aantallen vlinders gezien. De eerste vlinder zag ik op 21 juni en de laatste op 11 juli.