In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de kleine parelmoervlinder een echte duinvlinder geworden. Daarbuiten werd af en toe wel eens een zwerver gezien, maar het bleef bij enkelingen. Sinds 1995 wordt de kleine parelmoervlinder weer steeds meer in het binnenland gezien. Maar is dat wel zo nieuw? In het buitenland komen we de kleine parelmoervlinder op allerlei plekken tegen. Ook in Nederland was dat vroeger het geval. De kaart met de verspreiding tot en met 1980 toont dat deze prachtige vlinder overal gezien kon worden. Over de aantallen weten we helaas vrijwel niets, er was tenslotte nog geen vlindermeetnet. Maar in die verspreiding begon al in de jaren vijftig de klad te komen en rond 1980 was deze soort beperkt geraakt tot de duinen. Een enkele zwerver werd wel eens gezien in het binnenland, maar verder kwam hij er niet voor.