In het vorige nummer van Vlinders besteedden wij aandacht aan het vijfentwintigjarig bestaan van dit blad. Daarbij werd gesproken over de 'onsterfelijke' Jeroen Meeussen, die al vanaf de start bij Vlinders was betrokken. De redactie was dan ook hogelijk verbaasd, toen Jeroen kort daarna zijn afscheid aankondigde. Een promotie en de daarmee gepaard gaande verplaatsing van zijn werkkring naar Brussel noopten Jeroen tot deze ingrijpende stap. Het vertrek van Jeroen en het vijfentwintigjarig bestaan waren voor de redactie aanleiding voor een gezellig etentje, waarbij Jeroen uitgebreid gefêteerd werd. De fraaie fles wijn, die Jeroen naast een mooie Papillioverrekijker en een reisgids voor Brussel kreeg overhandigd, kon duidelijk zijn goedkeuring wegdragen. Jeroen, bedankt!