Een groot aantal vrijwilligers levert een bijdrage aan ons natuurbeschermingswerk. Wij zijn op zoek naar mensen of organisaties die zich hierbij onderscheiden door hun uitzonderlijke inzet voor de vlinders. Wie weet, komen zij in aanmerking voor een Gouden Vlinder. De aanvragen worden beoordeeld op grond van de volgende criteria: 1. Er moet een daadwerkelijke bijdrage geleverd worden aan de bescherming van vlinders. 2. De verdiensten van de persoon of organisatie moeten een uitstraling hebben, zowel in de eigen kring als naar buiten toe. 3. De prestatie moet gedurende langere tijd worden geleverd en kwalitatief goed zijn. 4. De verworven kennis moet actief worden uitgedragen. Kent u een persoon of een organisatie die aan al deze criteria voldoet, zend dan uw gemotiveerde kandidaatstelling uiterlijk 31 december 2010 naar De Vlinderstichting t.a.v. Liesbeth van Agt, Postbus 506, 6700 AM Wageningen. U kunt ook een mail sturen naar liesbeth. vanagt@vlinderstichting.nl. De kandidaatstellingen worden beoordeeld door de Gouden Vlinder-commissie: Henkjan Kievit, Jan-Willem Sneep en Kars Veling. De uitreiking is op 5 maart 2011 tijdens de Landelijke Dag.