Iedereen is het er wel over eens, de zomer was nat en niet zo goed als vorig jaar. Ook buiten in het veld was dat te merken. De resultaten van de meetnetten vertellen hoe het nu precies is geweest. Sommige soorten hadden een heel goed jaar en andere zoals het gentiaanblauwtje en het zwartsprietdikkopje hadden een heel slecht jaar. Maar hoe het ook gaat, altijd zijn er weer de opmerkelijke waarnemingen en het blijkt datje zelfs in de nazomer nog bijzondere soorten kunt zien. Zo vlogen er op 2 september jl. nog minstens twee pimpernelblauwtjes in de Moerputten. Vrij laat, maar waarschijnlijk wel van de eerste generatie. Sommige soorten kennen een partiële tweede of derde generatie en het is altijd maar afwachten of je de vlinders nog tegenkomt.