Sinds 1990 wordt in het Luttenbergerven een vlinderroute gelopen. Hiermee is het een van de langstgelopen vlinderroutes van het Landelijk Meetnet Vlinders. Het is bovendien het laatst overgebleven stukje blauwgrasland tussen de Sallandse Heuvelrug en de IJssel en in de loop der eeuwen alleen extensief gebruikt. De bijzondere waterhuishouding van het gebied zorgt voor een unieke vegetatie en daarmee ook voor een aantal zeldzame dagvlindersoorten. Vooral de aardbeivlinder en zilveren maan vliegen in behoorlijke aantallen rond.