Klimaatverandering is al enige tijd een 'hot' onderwerp, waarbij vragen spelen als: "Warmt de aarde op, of zit er juist weer een ijstijd aan te komen?" In ieder geval zijn er al veel aanwijzingen dat klimaatverandering invloed heeft op de natuur en haar processen. Dit artikel gaat, naar aanleiding van een afstudeeronderzoek, kort in op de effecten van klimaatverandering op vlinders. Hoe hebben de vlinders tot nu toe gereageerd en hoe zullen zij reageren op verdere klimaatverandering? De Vlinderstichting en de Natuurkalender maken gebruik van een model dat vliegtijden van vlinders voorspelt. De vraag is of dit model kan omgaan met de huidige extremen in de klimaatontwikkeling. Er worden voorspellingen gedaan over de omvang van klimaatverandering. In 2050 zal de gemiddelde temperatuur 1 tot 2°C gestegen zijn en er valt 3 tot 6% meer neerslag. Er worden meer extremen in het weer verwacht en we zullen nattere winters, drogere zomers en hevigere buien krijgen. Het C02-gehalte is de laatste 10 jaar snel gestegen (met 20 ppm, parts per million, delen C02 per miljoen delen lucht). C02-stijging in de atmosfeer leidt weer tot een verhoging van de wereldwijde temperatuur. Gelukkig is de stikstofdepostie (zure regen) de laatste jaren behoorlijk afgenomen.