Veel vlinderonderzoek vindt plaats in natuurgebieden en naar zeldzame en bedreigde vlindersoorten. Omer van de Kerckhove heeft juist ook in een gewoon Vlaams landbouwgebied, een stadsparkje en een bos naar heel gewone vlindersoorten gekeken. Maar ook daar blijkt genoeg aan te ontdekken. In een serie artikelen zal hij hier meer over vertellen. In 2003 werd gestart met het noteren van het voortplantingsgedrag van zes soorten vossen (Nymphalinae). Het zijn de dagpauwoog, de gehakkelde aurelia, de kleine vos, het landkaartje, de distelvlinder en de atalanta.