Samen met De Vlinderstichting hebben onze Servische partners een boek gemaakt met daarin de belangrijke vlindergebieden in dit schitterende land. Zo is er een eerste beeld van de waardevolle plekken voor vlinders, dat kan worden gebruikt om de vlinders te beschermen. Nog lang niet alles is echter bekend, want het is een groot land met nog heel veel natuur en met maar erg weinig vlinderaars. Om meer over de vlinders te weten te komen heeft Habiprot, de Servische samenwerkingspartner van De Vlinderstichting, vlindertrips georganiseerd. In 2010 zijn al acht mensen uit Nederland twee weken door Servië getrokken om te helpen vlinders in kaart te brengen. In die twee weken hebben ze maarliefst 130 soorten dagvlinders waargenomen, een heel groot aantal. Daarbij waren spectaculaire soorten als de gehakkelde- en oostelijke vos, zwartsprietboswitje, oostelijk esparcetteblauwtje, centaurieparelmoervlinder en grote schaduwzandoog.