De nachtzwaluw is een bijzondere vogel die 's nachts jaagt op vliegende insecten en overdag zeiden wordt waargenomen. Deze beschermde vogelsoort broedt onder andere op heidevelden en kapvlakten. Over het nachtelijke gedrag is tot nu toe vrij weinig bekend. Uit analyses blijkt dat het voedsel geheel bestaat uit vliegende, nachtactieve insecten. Muggen, kevers en vooral vlinders vormen het hoofdmenu (Van Kleunen et al. 2007). Maar waar de nachtzwaluw zijn prooi haalt en of er specifieke voorkeuren zijn is niet bekend, terwijl juist deze informatie een cruciale rol kan spelen in de bescherming van deze bijzondere vogel. In dit artikel wordt gekeken welke soorten nachtvlinders door de nachtzwaluw worden gegeten.