De Vlinderstichting is een projectenorganisatie. Dat houdt in dat er ieder jaar verschillende projecten worden uitgevoerd door de medewerkers. Grofweg vallen deze projecten uiteen in drie thema's: kennis, draagvlak en mensen. In dit jaarverslag vindt u een selectie van de projecten die zijn uitgevoerd in 2010. Kijk voor een volledig overzicht van de projecten op www.vlinderstichting.nl.