Saba ligt in de Caribische Zee en is een van de drie eilanden die vroeger behoorden tot de bovenwindse eilanden van de Nederlandse Antillen. Sinds 10 oktober 2010 heeft Saba, net als Sint Eustatius en Bonaire, de status van bijzondere Nederlandse gemeente gekregen. Deze tropische eilanden zijn daarmee een onderdeel van Nederland geworden en Nederland heeft er zo een aantal heel bijzondere tropische natuurgebieden bij gekregen. Van 10 oktober tot 22 november 2009 werkte ik voor halve dagen op het Nederlandse eiland Saba. In mijn vrije tijd verkende ik het eiland en nam ik deel aan het programma Sea & Learn met lezingen en excursies over de natuur op Saba. Ook heb ik gekeken naar de dag- en nachtvlinders op het eiland. Van alle vlinders die ik tegenkwam maakte ik foto's. Thuis in Nederland heb ik de geportretteerde vlinders (voor zover mogelijk) gedetermineerd aan de hand van een aantal grote websites waarop vlinders staan die voorkomen in de Verenigde Staten, Midden-Amerika, het Caribisch gebied en Frans Guyana. Omdat op deze websites de naamgeving van de vlinders alleen maar in het Engels is, benoem ik in dit artikel de meeste vlinders met hun Engelse naam.