Voor het februarinummer van Vlinders heb ik een artikel geschreven over het Luttenbergerven. In dit artikel is een grote fout geslopen. Daarnaast heb ik de naam van de persoon die jarenlang deze route gelopen heeft, niet genoemd. Ten eerste is de eigenaar/beheerder van het Luttenbergerven niet het Landschap Overijssel, maar Staatsbosbeheer. Deze organisatie heeft veel energie gestoken in het beheer van het Luttenbergerven. Ook heeft Staatsbosbeheer er veel maatregelen genomen die gezorgd hebben voor de positieve trends van zeldzame soorten als de aardbeivlinder en zilveren maan. Om dan een naam van een andere organisatie te lezen als beheerder, hebben Staatsbosbeheer en haar medewerkers met deze inzet bepaald niet verdiend. Daarnaast heeft Hans Smeenk meer dan tien jaar deze vlinderroute gelopen en daarmee gezorgd voor een grote hoeveelheid gegevens en continuïteit daarin. Zonder deze meetgegevens had ik dit artikel niet kunnen schrijven.