In 2007 is De Vlinderstichting gestart met een project om hakhoutbrigades op te zetten. Net als de bestaande blauwe brigades zijn dit lokale vrijwilligersgroepen. De hakhoutbrigades zullen een structurele impuls geven aan het opnieuw in beheer nemen van (voormalige) eikenhakhoutpercelen ten behoeve van een betere bescherming van karakteristieke maar bedreigde soorten. Er wordt op tien locaties al hard gewerkt en op korte termijn wordt een elfde brigade opgestart. Op de plekken die zijn geselecteerd komen minstens zes doelsoorten voor en is hakhoutbeheer hard nodig.