In het jaarverslag over het Landelijk Meetnet Vlinders tonen we altijd de trend sinds 1992. Dan blijken er veertien soorten in aantal te zijn toegenomen, terwijl 26 soorten achteruitgaan. Tien soorten bleven stabiel en van één soort is de trend onzeker. In dit artikel concentreren we ons op de meer recente trend, om precies te zijn over de periode 2001-2010. In Tabel 1 (blz. 15) worden de trends over deze periode getoond. We zien dan dat 19 soorten in aantal zijn toegenomen tegen 20 soorten die achteruit zijn gaan. Vijf soorten zijn stabiel gebleven en van zeven is de trend onzeker. Je zou bijna kunnen zeggen: het is in balans. En dat is een aanmerkelijk gunstiger beeld dan wanneer we kijken vanaf 1992 (fig 1).