Om een territorium in te nemen moeten de mannetjes van de verschillende vossen een plek vinden waar de kans groot is dat daar een onbevrucht vrouwtje langskomt. In het vorig artikel hebben we gezien dat zo'n plek heel goed moet gekozen zijn, want het gezichtsvermogen van de vlinders is beperkt. We beschreven ook dat een territorium zich bevindt op een zonnige en beschutte plek die gemakkelijk kan opwarmen, en waar de mannetjes langsvliegende vlinders kunnen opmerken tegen de contrasterende blauwe lucht. Zulke plekjes komen veelvuldig voor. In dit artikel zullen we zien dat de mannetjes zich op welbepaalde landschapselementen oriënteren om een territorium in te nemen, en dat de vrouwtjes zich op dezelfde vegetatiestructuren oriënteren om een partner te vinden. Hierdoor wordt de trefkans sterk vergroot.