De Vlinderstichting heeft het Kuinderbos uittoepen tot libellenreservaat. Dit is op bekendgemaakt tijdens het symposium ter gelegenheid van het vijftig jarig beheer door Staatsbosbeheer van het Kuinderbos op 21 juni. Bos met open plekken, zonnige bosranden, de grote plas, vennen, moerassig terrein en zelfs een beek.