De vormgeefster (tevens hoofden eindredacteur) van Vlinders was tijdens het maken van hetmeinummer duidelijk aan vakantie toe. De naam van de auteur van het artikel over voortplantingsgedrag van vossen in het meinummer van Vlinders was behoorlijk verkeerd gespeld. Hij heet Omer Van de Kerckhove en ook in deze editie van Vlinders vindt u een artikel van zijn hand. Nu we toch aan het rectificeren zijn: in het jaarverslag op blz. 16 van het meinummer is wat misgegaan met de foto's. De foto in het midden is niet van het lichtonderzoek maar zoals u natuurlijk al had gezien dezelfde als bij de nachtvlindernacht op blz. 17.