Tot nu toe is 2011 een bizar jaar. Zo kon je bijvoorbeeld oranjetipje en veenhooibeestje op één dag zien. Door het warme en droge voorjaar werden vele records gebroken. Alle vlinder- en libellensoorten waren veel vroeger aanwezig dan normaal. Zo waren de speerwaterjuffer en de maanwaterjuffer al bijna uitgevlogen toen de routes geteld mochten worden. Een ander duidelijk effect van een zeer warm voorjaar is het verschuiven van de vlinderdip. Normaal hebben we in Nederland in de eerste of tweede week van juni een vlinderdip. Dit voorjaar zagen we dat de junidip al van 13 tot en met 19 mei viel. We maken ons wel zorgen: de droogte in het voorjaar zou bij de rupsen wel eens tot voedselgebrek en zo tot een hogere sterfte en uiteindelijk minder zomervlinders kunnen leiden.