Van de vlindersoorten in het Landelijk Meetnet Vlinders zijn sinds 1992 veertien soorten in aantal toegenomen, terwijl 26 soorten achteruitgaan. Tien soorten bleven stabiel en van één soort is de trend onzeker. We willen in dit artikel nader ingaan op de soorten die zijn toegenomen, en dan in het bijzonder op de soorten die sinds 1992 met minimaal 5% per jaar vooruit zijn gegaan: de sterk toegenomen soorten. Acht van de veertien vlinders die zijn toegenomen vallen onder de categorie 'Sterk toegenomen' (figuur 1 toont de beschermde soorten van de Europese Habitatrichtlijn, figuur 2 de overige sterk toegenomen soorten). Het valt op dat ze het bijna allemaal vrij slecht doen in de eerste paar jaren (voorzover we indexen hadden uit die jaren, dat is niet voor alle soorten zo). 1995 lijkt het jaar van de ommekeer, vanaf dat moment gaan deze soorten sterk vooruit. Waarom doen deze soorten het zo goed?