De ondersoort batava van de grote vuurvlinder komt wereldwijd nog maar op twee plekken voor, beide gelegen in Nederland: De Weerribben en de Rottige Meente. We hebben dus een grote verantwoordelijkheid om de grote vuurvlinder te behouden. De trend is de laatste jaren goed en dat willen we natuurlijk minstens zo houden. Voor beheerders is het belangrijk om kennis te hebben over welk beheer het gunstigste uitpakt voor de grote vuurvlinder: moeten we zomermaaien, wintermaaien of helemaal niet maaien?