De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest voor de soorten die nog maar heel weinig voorkomen in Nederland. In de campagne Tien voor 12, die tien jaar loopt, willen we de twaalf meest bedreigde soorten weer duurzame overlevingskansen geven. Dat betekent onder andere dat ze op meer plaatsen populaties moeten hebben, zodat het risico van verdwijnen uit Nederland wordt verkleind. Voor iedere soort zijn daarvoor weer andere methoden en maatregelen gewenst. Voor alle soorten geldt dat er samengewerkt moet worden. Met beheerders, met vrijwilligers, met beleidsmakers en met bedrijven en donateurs die de actie financieel mogelijk maken. Inmiddels zijn er al veel donaties binnengekomen via de website www.tienvoorl 2.nu. De grote vuurvlinder staat aan kop, maar ook de andere soorten hebben al sponsors gekregen.