Sinds 1997 wordt een vlinderroute gelopen in het natuurgebied de Leemputten bij Staverden. De vlinderroute ligt in het noordelijk deel van het gebied. Het natuurgebied is 33 hectare groot en in beheer bij de Gemeente Ermelo. In het deel waar de vlinderroute loopt, komt leem aan de oppervlakte. Tot ver in de vorige eeuw werd leem gewonnen voor menselijk gebruik. Het werd uitgegraven waardoor verspreid over het terrein (leem)putten ontstonden die zich met water vulden. Bij het winnen, opslaan en transporteren van leem werd onbedoeld ook gemorst. Ook bleef wel wat leem achter op de opslagplaatsen. Hierdoor ontstond een afwisselende bodemsituatie, variërend van basisch tot neutraal tot zwak zuur. Deze combinatie bleek een ideale voedingsbodem te zijn voor een bijzondere vegetatie, waardoor het gebied grote bekendheid verwierf onder floristen.