In Vianen (Utrecht) komt de argusvlinder op bepaalde plekken nog in redelijke aantallen voor. In 2010 ben ik me wat intensiever met de soort gaan bezighouden en heb ik in de vliegtijd vrijwel dagelijks waarnemingen gedaan en regelmatig foto's gemaakt. Op een keer, tegen de avond, viel het me toevallig een keer op dat een nog laat vliegend exemplaar op een oude betonnen hekpaal landde. Deze met korstmos begroeide paal met in de lengterichting een verroest ijzeren hoekprofiel staat direct in de biotoop aan de rand van een akker. Bij nadere inspectie bleek deze paal meerdere argusvlinders te huisvesten die er in de luwte van het uitstekende hoekprofiel een prima plaats hadden gevonden om te overnachten. Later zaten er, wellicht mede afhankelijk van de wind, ook op andere zijden van de paal rustende exemplaren; de westkant bleef echter altijd onbezet. Dit laatste kan te maken hebben met de overwegende windrichting maar ook met de opkomst van de zon. Eén zijde van de paal staat namelijk vrijwel op het oosten, zodat de iets uitstekende vlinders die eventueel op de zuid- en noordzijde van de paal overnachten ook net de eerste zonnestralen meepakken en snel met opwarmen kunnen beginnen. In 2010 telde ik maximaal zes overnachtende exemplaren tegelijk. Met gesloten vleugels zijn de vlinders tegen de achtergrond van de korstmosjes zeer goed gecamoufleerd, hetgeen me bij mijn tellingen steeds weer verbaasde.