Bestrijdingsmiddelen zijn in het nieuws. De onrust betreft vooral de neonicotinoïden, een insecticide dat insecten en andere geleedpotigen bestrijdt. Het gevaar is natuurlijk dat ook vlinders, bijen en andere 'niet-doelsoorten' het slachtoffer worden. Dat is niet eenvoudig aan te tonen omdat deze doorgaans alleen aan lage, niet direct dodelijke concentraties worden blootgesteld. Er zijn nog meer bestrijdingsmiddelen die onbedoeld veel slachtoffers maken in de insectenwereld. Inmiddels hebben we bij de koolwitjeskweek van De Vlinderstichting onze eigen ervaringen hiermee opgedaan. In de zomer van 2010 wilde de kweek van groot koolwitjes niet vlotten. Ook bij Entomologie aan Wageningen Universiteit, waar met dezelfde koolwitjes en dezelfde planten wordt gekweekt, ging het mis. De uitgekomen vlinders zagen er op het eerste gezicht goed uit, maar het viel op dat ze aan de kleine kant waren. En ze wilden nauwelijks paren en dus ook geen eitjes leggen of hoogstens kleine eipakketjes en solitaire eieren waarvan er maar enkele uitkwamen. Een week later bleek dat de vlinders ook niet goed vlogen en snel dood gingen. Toen er het volgende voorjaar eenmaal 'schone' planten werden aangeleverd was het opmerkelijk dat rupsen die pas in het laatste rupsstadium hiervan aten, vlinders leverden die wel paarden en eitjes legden.

, , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

Michiel Wallis de Vries. (2012). Bestrijdingsmiddelen in de vlinderkweek. Vlinders, 27(3), 14–15.