De openbare wegen van Parijs worden thans verlicht door 108,733 gasvlammen. Bij de particulieren, die van gaslicht gebruik maken, rekent men dat er twee millioen gasvlammen branden. De gezamenlijke lengte der gasleidingsbuizen bedraagt 195 mijlen. Bij het oude stelsel van verlichting met olielampen, waarvan de laatste overblijfselen nog in sommige achterstraten, stegen en weinig bezochte doorgangen bestaan, werden 2608 lantarens gebruikt met 5880 lampenbekken. De lichtsterkte van de verschillende gasvlammen in aanmerking nemende heeft men berekend, dat indien zij te zamengevoegd op eene hoogte van 2500 meters boven Parijs waren geplaatst, deze lichtende bol het departement van de Seine zou verlichten, even sterk als dit op eenen somberen of zeer bewolkten dag plaats heeft.