Er zijn in de heete luchtstreken twee boomen, die den onmiddellijken invloed van het zeewater kunnen wederstaan en op welker aanplanting men dus aan de zeekusten van onbegroeide eilanden enz. aldaar bedacht moet zijn. Het zijn de zoo genoemde Overal (Varronia rotundifolia Alph. DC.) en de Algarobe (Prosopis horrida Kunth). Beide groeijen in Ecuador en Nieuw-Grenada onmiddellijk aan den rand des Oceaans en even zoo op de dorste plekken der woestijn in Peru, waar dikwijls jaren achtereen niets als daauw valt. De bessen van de Overal geven een voortreffelijk voedsel voor het gevogelte en de Algarobe draagt peulen, die bijna het eenige voedsel uitmaken der zoo talrijke paarden, muildieren, ezels en geiten in de zandstreken van Peru. Er zijn welligt in het gansche plantenrijk geene gewassen te noemen, die beter geschikt zijn voor do aanplanting op eilanden tusschen de keerkringen, en van welker invoering aldaar men een grooter middellijk of onmiddellijk nut zoude kunnen wachten. Zie B. Seesmann Reise um die Welt II (1853) p. 291.