Voorheen was de reuzenmossel (Tridacna gigas), die tegenwoordig bij alle schelpenhandelaars te koop is, eene van de grootste zeldzaamheden. In de kerk St. Sulpice, te Parijs, bevindt zich zulk eene schelp, hoezeer geenszins eene van de grootsten, die koning Frans 1 van de republiek Venetie ten geschenke ontving, en die thans tot wijwaterbak dient. De schelp van de reuzenmossel is somtijds vijf voet breed, en wordt van 400 tot 500 pond zwaar; het weekdier zelf weegt ongeveer 30 pond. Men wil dat de spierkracht van dit dier zoo groot is, dat het, door het digtknijpen zijner schelpen, een dik touw doorsnijden, en de hand van eenen mensch afknijpen kan. Deze Tridacna wordt zoowel in de Zuidzee als in de Indische zee gevonden, bij Nieuw-Ierland, bij Tonga Taboe, bij de Molukken, bij Timor, en bij Waigiou, ten noorden van Nieuw-Guinea. Als zij jong is, hecht zij zich vast met haren byssus, maar later ligt zij los op den rots- of koraalbodem.