De beroemde Blumenbach kreeg eens een bezoek van drie heeren, die zich door een merkwaardig visitekaartje lieten aandienen ; een stuk lava van den Vesuvius , waarin de naam Leopoldo gedrukt was. De een dezer bezoekers was Alexander von Humboldt, die toen het hoogst op den Chimboruzo geweest was, de tweede Leopold von Buch, die in de diepste mijn der aarde was nedergedaald, en de derde was Gay-Lussac, die zich met een luchtballon tot de hoogste grens, waar de mensch nog ademen kan , had laten opheffen.