Ten tijde van Koningin Elisabeth van Engeland was men nog zoo onbekend met de anatomie van den walvisch, dat er eene wet uitgevaardigd werd, welke bepaalde, dat de staarten van alle walvisschen, die gevangen werden, aan de Koningin toekwamen, opdat de koninklijke garderobe voorzien zou blijven van balein.