Op bladz. 351, jaargang 1858 van dit Tijdschrift vinden wij eene mededeeling nopens het voedsel der Spanjaarden, waaronder de groene zaden der paardeboonen, die men habas of abas noemt. De geleerde Referent vraagt d. t. p. in de noot: »Staat dit woord ook met het Latijnsche faba in verband?” Ik kan deze vraag met ja beantwoorden. Onder de veranderingen, die de ƒ in Latijnsche woorden, welke in het Spaansch, met meerdere of mindere wijzigingen, overgegaan zijn, ondergaat, behoort vooral die in h. Eenige voorbeelden mogen dit bewijzen!