Van alle planten-familiën bevat die der Coniferen of der Kegeldragenden de grootste boomen. Onder gunstige omstandigheden kunnen de daartoe beboorende dennen-boomen tot 120, sparrenboomen zelfs 180 voet hoog worden, en van de verwante Pinus Lambertiana in Noord-Amerika heeft men zelfs stammen zich tot eene lengte van 230 voet zien verheffen. Doch de grootste reus uit het plantenrijk is de almede tot dezelfde familie beboorende Wellingtonia gigantea, waarvan eene afbeelding, ontleend aan het reisverhaal van Balduin Mollhausen, op de bijgevoegde plaat gegeven is.