Ontwikkeling van Nematoden. – Reeds sinds lang had men vermoed, dat Trichina spiralis de jeugdige toestand is van Trichonocephalus dispar. De gronden daarvoor kan men zamengesteld vinden bij KÜCHENMEISTER, Parasiten p. 267. Thans is dit door LEUCKART langs den experimentelen weg bewezen. Hij voederde een jong varken met vleesch, waarin Trichina spiralis bevat was. Na vijf weken opende hij het dier en vond in de darmen duizenden van Trichonocephalus dispar (Compt. rend. XLIX, p. 453). Hg. Overblijfselen van menschelijke kunstvlijt in het diluvium en in beenderenholen. — In den loop der laatste jaren zijn meer en meer bewijzen aangevoerd voor het bestaan van menschen gelijktijdig met sommige uitgestorven zoogdieren. Daartoe belmoren ook de door BOUCHER DE PERTHES in den omtrek van Abbeville en van Amiens ontdekte overblijfselen van menschelijke kunstvlijt in het diluvium, bestaande in verschillende uit kiezelsteen vervaardigde voorwerpen. In 1835 bevestigde rigollot de ontdekkingen van boucher de perthes, en ook de bekende geoloog HÉBERT overtuigde zich, dat de lagen, waarin de steenen voorwerpen gevonden werden, tot het diluvium behooren.