De mensch verdient den naam van allesetend dier, animal omnivorum, meer dan eenig ander schepsel. Wat al vreemde kosten worden, hetzij als dagelijksch voedsel of als lekkernij, door verschillende volken genuttigd!