Betreffende dezen reusachtigen boom uit Kalifornië lezen wij in de Botanische Zeitung van 1861, p. 80, de volgende bijzonderheden, welke wij hier aan de lezers van het Album der Natuur mededeelen, in verband met de vroeger (1859, bl. 321—322) hieromtrent gegevene berigten ¹). De Sequoia of Wellingtonia gigantea werd het eerst aangetroffen in eene streek, welke op 38° N. Br., 120° 10' lengte en op eene hoogte van ongeveer 4,590 voet boven de oppervlakte der zee gelegen is en den naam droeg van Calaveros Grove, , welke benaming in den laatsten tijd door die van Mammoth Tree Grove verdrongen is; het aantal der aldaar gevonden boomen bedroeg 92. Sedert werd de mammoeth-boom nog op twee andere standplaatsen ontdekt, te weten in Mariposa, waar ongeveer 400 en in Fresno county, waar 600 boomen stonden.