Fuchsia coccinea, de oudste van onze thans zoo talrijke en fraaije soorten van Fuchsia, wast welig op het eiland Madera, waar VEITCH haar werkelijk als veevoeder kweekt. Bij gebrek aan gras , wordt het vee hier gedurende den winter algemeen met de bladen en jonge takken van boomen en struiken gevoed en het vee eet niets gretiger dan deze Fuchsia. (Bot. Zeitung XV, p. 60).