De beroemde natuuronderzoeker Prof. AGASSIZ reisde in Maart j.l. van Boston naar Rio de Janeiro, om in gezelschap van zijne vrouw, van Dr. B. E. COTTING, curator van het Lowell-Instituut te Boston en zijne vrouw, voorts de heeren BURCKHARDT, ANTHONY, SEAVER, HART, H. JOHNS, ALLEN en JAMES, eene natuurwetenschappelijke expeditie door Brazilië en over de Andes te ondernemen, waarvan het hoofddoel bestaat in het verzamelen van nieuwe feiten en van voorwerpen om de tropische natuur en hare produkten beter te leeren kennen. Prof. AGASSIZ en Dr. COTTING met hunne vrouwen en BURCKHARDT zullen de Amazone-rivier opvaren en over de Andes naar Lima gaan, terwijl de overige medeleden der expeditie te Rio Janeiro scheiden, om elk voor het hem toevertrouwde gedeelte te verzamelen.